Konuşmacılar

* Teyit edilecektir
** Konuşmacılar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmaktadır.