Prof. Dr. Arzu TEKTAŞ

Arzu Tektaş Endüstri Müh alanında lisans, operasyon yönetimi alanında doktora dercesine sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde Nicel Karar Yöntemleri profesörlüğü yanısıra Uygulamalı Bilimler YO Müdürü ve İnovasyon Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları verimlilik analizleri, tedarik zinciri yönetimi, yenilikçi işletme yönetimi, yenilikçi tarım işletmeciliği modelleri gibi alanları kapsar. Prof. Tektaş Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulmakta olan Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Platformu’nun kurucu üyesidir.