Dr. Mehmet AKTAŞ

Dr. Mehmet AKTAŞ, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş, 1992 yılında Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamış ve 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden finans alanında doktora derecesi almıştır. 1984 yılında iş hayatına başlayan Sn. AKTAŞ, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı olarak görev yapmıştır. 
1995 yılında Başkanlık Danışmanı olarak Yaşar Topluluğu’na katılan Sn. AKTAŞ, Topluluk bünyesinde üst yönetimde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2000 yılında Stratejik Planlama, Bütçe ve Kurumsal Finansman Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır. 2007 yılı Temmuz ayında Yaşar Holding İcra Başkanı (CEO) olarak atanan Sn. AKTAŞ, 2009 yılı Mayıs ayından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.