Turgay TANES

1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. 1988’de Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1996’da İştirakler Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı, 1999-2004 tarihleri arasında aynı müdürlükte Gayrimenkul ve Cam Sektörü Şirketlerinden sorumlu Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2004 yılından bu yana İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Tanes ayrıca, Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin bir iştirakinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.