Prof. Yaşar UYSAL

1967 yılında Manisa Merkez’e bağlı Gülbahçe köyünde küçük bir tütüncü ailesinin dört çocuğunun üçüncüsü olarak doğmuştur. Yaşar UYSAL ilköğrenimini Gülbahçe Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Muradiye Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite ve sonrası eğitimlerini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde almıştır. Lisans eğitimini 1988 yılında maliye, Yüksek Lisans eğitimini “Türkiye’de 1980 Sonrası Dönemde İzlenen tarım Politikalarının Tarım Sektörü Üzerine Etkileri” adlı teziyle 1990 yılında iktisat bölümünde tamamlamıştır. UYSAL "Bölüşüm İlişkileri ve Bu İlişkilerin Düzenlenmesinde Etkili Olabilecek İktisat Politikalarının Değerlendirilmesi, (Türkiye Örneği)" isimli teziyle 1998 yılında doktor ünvanını almıştır.

1992 yılında DEÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Politikası Anabilim dalında asistanlığa başlayan ve 2002 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanını alan UYSAL, halen aynı Fakülte’de Öğretim Üyesi ve İktisat Bölüm başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 

Yaşar UYSAL bu görevinin yanında 1994-2005 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası'nda iktisat müşaviri ve AR-Ge birimi müdürü görevini yürütmüştür. Uysal bu dönemde ayrıca Ege Giyim Sanayicileri Derneği (1997-2002), Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (2009-2017), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (2011- devam ediyor), ekonomi danışmanlığını yapmıştır. 

UYSAL ayrıca, kuruluş çalışmaları sırasında Ulusal Pamuk Konseyi’nin Genel Sekreterliğini de yürütmüş, Konsey tüzüğünün hazırlanmasına önemli oranda katkı yapmıştır. 

Yaşar UYSAL, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi amacıyla AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından oluşturulan “AB Takımı”nda da yer almaktadır. 

Yaşar UYSAL, ayrıca, bireysel ve ortak olarak hazırladığı çalışmalarla çeşitli ödüller almıştır. 1993 yılında Yaşar Eğitim Vakfı'nın açmış olduğu "Türkiye'de Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu bilimsel yarışmada "Türkiye Hayvancılık Sektörünün Sorunlarının Çözümüne Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmasıyla ikincilik, İstanbul Ticaret Odasının 1994 yılında açmış olduğu "Türkiye'de Araştırma, Geliştirme ve Teknoloji Üretimi Nasıl Yaygınlaştırılabilir?" konulu yarışmada "Türkiye'de Ar-Ge ve Teknoloji Üretiminin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmayla birincilik, Milliyet gazetesinin "Geleneksel Milliyet Büyük Ödülleri" yarışmasında "Ekonomi anadalında", "Türkiye ve Benzer Ülkelerde İstikrar Programları ve Türkiye İçin Bütüncül Bir Yaklaşım" isimli çalışmayla birincilik, 1996 yılında yine "Geleneksel Milliyet Büyük Ödülleri" yarışmasında "Türkiye’nin Sorunları Anadalında", “Bilgi Toplumuna Giderken Türkiye’de Eğitim Sisteminin Yeniden yapılanması” isimli çalışmayla üçüncülük, 1996 yılında Dünya Gazetesinin açtığı Piyasa Ekonomisinin Geleceği konulu yarışmada, “Bilgi Toplumu ve Piyasa Ekonomisinin Geleceği” isimli makaleyle Mansiyon, 2003 yılında TÜGİAD Ekonomi Ödülleri yarışmasında “Global Gelişmeler ve Ulusal Koşullar ışığında Türkiye İçin Kur Sistemi Seçenekleri”, isimli çalışmayla üçüncülük ödülü almıştır.

Yaşar Uysal’ın bireysel ve ortak olarak 13 kitap, 36 makale yayınlamış, 42 bildiri sunmuş ve 300’ü aşkın konferans ve seminer vermiş olup, ayrıca ulusal düzeyde bir Kongre organizasyonunun Koordinatörlüğünü de yapmıştır. 

Yaşar Uysal evli ve bir kız çocuğu babasıdır.