Ender YORGANCILAR

1957 İzmir doğumlu olan Ender YORGANCILAR, Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu olup İngilizce bilmektedir. 2000-2002 yılları arasında Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2014-2015 döneminde Ekonomi Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994 yılından bu yana Meclis Üyesi olduğu Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 6 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2005-2008 döneminde Meclis Başkanlığı, 2009-2012 dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür. Takip eden 2013-2016 dönemi için EBSO tarihinde uzunca dönemdir yaşanmamış şekilde, seçime rakibi olmadan tek liste girerek güven tazelemiş, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir. 2009 (Mayıs) –2013 (Temmuz) yılları arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüş, 01 Ağustos 2013 tarihinde yapılan 69. TOBB Genel Kurulu’nda, yeniden Yönetim Kurulu’na ve yapılan görev dağılımı neticesinde TOBB Başkan Yardımcılığı’na seçilerek EBSO tarihinde iki dönem üst üste TOBB Yönetim Kurulu’na seçilen ilk Başkan olmuştur. 2007 yılında atandığı Filipinler İzmir Fahri Konsolosluğu’ndan 2014 yılı itibariyle Genel Konsolosluğa terfi eden YORGANCILAR ayrıca, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri A.Ş., Dünya KOBİ Forumu Vakfı, İzmir Kalkınma Ajansı, Ege Serbest Bölge A.Ş. (ESBAŞ), İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, İZFAŞ (İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri), İzmir Turizm Tanıtma Vakfı (İZTAV) gibi bir çok kurum ve kuruluşta Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olup yanısıra MEYBEM Yönetim Kurulu Başkanı, Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı çatısı altındaki “4.SANAYİ DEVRİMİ/SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU” Danışma Kurulu Başkanı, Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı (GS1 Türkiye Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Genç İşadamları Derneği Kurucu Üyesi ve geçmiş dönem Danışma Kurulu Başkanı, Ege Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi, Karşıyaka Spor Kulübü Üyesi ve Karşıyaka Rotary Kulüp kurucularından ve Geçmiş Dönem Başkanlarındandır. Doğup büyüdüğü kente ve ülkesine olan vefa borcunu en iyi hizmet ederek ödeyeceğine inanan YORGANCILAR, toplumun temel ihtiyaçlarından olan sağlık ve eğitim alanında, İzmir’e somut katkılar yapmıştır. Ancak kendi teknolojisini üreten ülkelerin bağımsız olabileceği, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir düzeyde yapıya kavuşması ve cari açığı aşağıya çekmek için Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler arasına girmesi gerektiği görüşü doğrultusunda da İzeltaş Ar-Ge Merkezini kurarak, Türkiye’de sayılı, örnek bir başarıya imza atmıştır. Evli, bir çocuk ve bir torun sahibidir.Başarılı çalışmaları nedeniyle birçok kurum ve kuruluş tarafından ödüle layık görülmüştür. 
Aldığı Ödüller: 
Vodafone & Capital ve Ekonomist Dergileri -“İzmir’e Yön Verenler Ödülü” (31.01.2012) -Gündoğdu Rotary Kulübü -“Rotary Meslek Ödülü” (29.03.2012) 
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ‘PETKİM Ödülleri’ kapsamında, “Yılın İş Dünyası Başkanı Ödülü” (03.04.2012) 
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği / İZSİAD - İzmir’e Katkı Ödülü (17.12.2012) -Vodafone & Capital ve Ekonomist Dergileri -“İzmir’e Yön Verenler Ödülü” (15.01.2013) - İzmir Kız Lisesi – “Doruktakiler Ödülü – Onursal Lider” (11.03.2013)
İzmir Özel Türk Koleji - “Yarınlarda Var Olmak” Bahattin TATIŞ Ödülleri / “İŞ’TE BAŞARI” Kategorisi Ödülü (13.11.2015) 
Ege Üniversitesi İşletme Kulübü - Kristal Yaka İş Ödülleri / “Ege’ye Katkı Ödülü” (28.03.2016) - İzmir Rotaract Klübü – “Meslek Hizmet Ödülü” (15.12.2016)
EBSO Başkanlığı Döneminde Alınan Kurumsal Ödül & Belgeler: 
KALDER Ege Bölgesi Başarı Ödülü, 2012 KASIM 
Başarılı biçimde yönetilen ve mükemmel kurum olma yönünde ilerleyen kurumlara takdim edilen 4 yıldızlı Yetkinlik Belgesi, 2012 HAZİRAN 
KALDER Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, 2014 HAZİRAN 
KALDER Kamu Yönetimi ve Hizmetler Kategorisinde “Türkiye Mükemmellik Ödülü”, 2014 KASIM