Dr. Nicholas MORRIS

Dr. Nicholas Morris, Capital Failure: Rebuilding Trust in Financial Services (Morris ve Vines, Oxford University Press, 2014) kitabının eş editörüdür. Dr. Nicholas Morris halen, Avustralya, Sydney’deki University of New South Wales'in Hukuk Fakültesi Bölümünde Konuk Profesör; Oxford, Martin School’da Misafir Araştırmacı; ve Çin, Pudong’daki Çin Yönetici Liderlik Akademisi’nde Konuk Profesör olarak görev yapmaktadır. Oxford'da ekonomi eğitimi almış olan Dr. Nicholas Morris, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde finansal ve yatırım piyasalarının geliştirilmesi ve düzenlenmesinde kırk yıllık bir tecrübeye sahiptir.  Emeklilik sistemleri, vergi ve yoksulluğun azaltılması konularında geniş çaplı çalışmalar yapmıştır ve halen Avustralya'da uygulanan süper emeklilik deneyiminden çıkarılabilecek dersleri konu alan bir kitap üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca birçok hükümete, şirkete ve uluslararası ajanslara altyapı finansmanının çeşitli yönleri konusunda danışmanlık yapmıştır ve halen Endonezya'daki yeni Altyapı Hızlandırma Komitesi'ne (KPPIP) destek veren Ekibin Liderliğini yürütmektedir.